14 iunie 2024

Instituția condusă de Horia Constantinescu, spaima comercianților din România, nu ține cont de lege, în relația cu cei care îi solicită ajutorul.

Ca urmare, celebrul Constantinescu-Amendă a fost avertizat de ANSPDCP, el atacând decizia în instanță.

Instanța de fond (Tribunalul Municipiului București) a menținut însă procesul-verbal prin care s-a constatat faptul că ANPC a colectat numeroase date cu caracter personal din sesizările și plângerile primite, prin utilizarea aplicației ”WhatsApp”, care nu se află în controlul său, fără a ține seama de riscurile implicate, încălcând astfel prevederile art. 32 alin. (2) din GDPR, potrivit unui anunț al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Astfel, pentru fapta constatată în anul 2022, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus sancțiunea cu avertisment, în baza Legii nr. 190/2018, însoțită de măsura corectivă de a prelucra date cu caracter personal doar prin utilizarea unor mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal care se află sub controlul său, inclusiv prin punerea în aplicare de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prevederile GDPR.

Investigația a fost demarată ca urmare a unor sesizări prin care s-a reclamat faptul că ANPC a decis alocarea unor numere de telefon mobil, în vederea primirii de sesizări, deși ANPC dispunea de alte mijloace de transmitere a petițiilor (email, online, pe site, poștă). Aceste informații se regăseau și în comunicatele de presă postate de pagina web a ANPC.

WhatsApp Irlanda, amendată cu 225 mil. euro

Față de constatările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cuprinse în procesul verbal de control,  instanța de fond a respins ca neîntemeiată contestația formulată de ANPC.

În acest context, cu privire la asigurarea conformității operațiunilor de prelucrare cu normele GDPR de către WhatsApp Irlanda – această companie a fost supusă investigației Autorității de Protecția Datelor din Irlanda, constatându-se încălcarea principiului transparenței consacrat de articolul 5 alin. (1) lit. a) din GDPR și, implicit, a dreptului la informare a persoanelor vizate situate pe teritoriul mai multor state membre, stabilindu-se o sancțiune cu amendă semnificativă, de 225 mil. Euro.

Față de aspectele mai sus prezentate, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atrage atenția asupra faptului că, în contextul prelucrării de date personale, utilizând ca mijloace de prelucrare aplicația de mesagerie ”WhatsApp”, raportat la principiul responsabilității operatorului, prelucrarea în această manieră poate aduce atingere dreptului la viață privată și la protecția datelor persoanelor fizice, prin raportare la principiile de prelucrare, consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), scrie 60m.ro.

Lasă un răspuns