17 iunie 2024

Valoarea totală a vaccinurilor împotriva Covid-19 achiziționate în surplus de Andrei Romică Baciu, secretar de stat în ministerul Sănătății în perioada pandemiei cu Covid-19, este de 66.034.169,50 euro, la care se adaugă TVA, spun procurorii care indică faptul că s-au încălcat mai multe legi pentru a se ajunge la această situație cu iz penal.

Concret, anchetatorii prezintă situația vaccinurilor contractate de către Baciu Romică Andrei, cu complicitatea prim-ministrului Cîțu Florin Vasile, după ce toate vaccinurile contractate anterior obținuseră autorizație de punere pe piață.

Doze suplimentare vaccin Pfizer, achiziționate în baza Contractului Pfizer

Prin Ordinul din 15 aprilie 2021, Cîțu Florin Vasile, în calitate de ministru interimar al sănătății și prim-ministru al României, l-a desemnat pe secretarul de stat Baciu Romică Andrei în vederea exercitării atribuțiilor curente ale ministrului sănătății.

Astfel, având în vedere atribuțiile care i-au fost delegate, la data de 16.04.2021 secretarul de stat în Ministerul Sănătății Baciu Romică Andrei, a semnat și transmis formularul de comandă pentru 4.260.269 doze adiționale de vaccin, cu următorul grafic de livrare:

Trimestrul 2 2021 – 302.042 doze

-Trimestrul 3 2021 – 1.759.211 doze

-Trimestrul 4 2021 – 2.199.016 doze

Prețul dozelor contractate este de 15,50 euro pe doză, fără TVA.

Suma totală plătibilă de către Sta nutul Membru Participant pentru dozele contractate este de 66.034.169,50 euro, fără TVA.

Intervenția lui Voiculescu…

În vederea aprobării semnării celui de-al patrulea Formular de comandă vaccin împotriva Covid-19, la data de 09 aprilie 2021, ministrul sănătății de la acel moment, Voiculescu Vlad Vasile a întocmit Memorandumul din 09.04.2021 (înregistrat ulterior la Secretariatul General al Guvernului … din data de 19.04.2021) cu tema: Aprobarea semnării celui de-al patrulea Formular de comandă de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfizer pentru o cantitate de 4.260.269 de doze opționale de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfîzer, în valoare de 66.034.169,60 Euro.

În ședința de Guvern din data de 15 aprilie 2021, memorandumul sus-menționat a fost susținut de Baciu Romică Andrei în exercitarea atribuțiilor delegate prin Ordinul din 15 aprilie 2021 și a fost aprobat de prim-ministrul României, Cîțu Florin Vasile.

Practic, în virtutea atribuțiilor cu care a fost delegat prin Ordinul respectiv, Baciu Romică Andrei și-a însușit conținutul Memorandumului întocmit de fostul ministru al sănătății Voiculescu Vlad Vasile și a susținut aprobarea acestuia în ședința de Guvern.

Ce scria în Memorandum

În cuprinsul memorandumului se arată că ”misiunea Ministerului Sănătății este îmbunătățirea sănătății publice prin consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate și cost-eficiente, precum și susținerea și promovarea intervențiilor de prevenție, protecție, promovare a sănătății și prin oferirea posibilităților de alegere a unui mod de viață sănătos”.

„În plus, în anul 2021, Ministerul Sănătății și Guvernul au ca obiectiv principal gestionarea pandemiei de COVID-19.

În contextul strategiei europene pentru accelerarea dezvoltării, fabricației și implementării unor vaccinuri sigure și eficiente împotriva COVID-19, CE a aprobat pe 17/02/2021 contractul suplimentar de achiziție cu BioNTech/Pfizer pentru achiziția a 200 de milioane de doze din vaccinul acestora, și opțiunea de a achiziționa suplimentar 100 de milioane de doze.

Contractul semnat cu compania BioNTech/Pfizer le va permite statelor membre si donarea de doze de vaccin către țări cu venituri mici și organizații internaționale sau redirecționarea acestora către alte state Europene.

Dozele nou contractate din vaccinul Comirnaty contribuie semnificativ la livrările de vaccin în trimestrul II al anului 2021.

Etape contractuale:

– participarea României la negocierile pentru acest nou contract și angajarea de fonduri au fost aprobate de către Prim Ministru în data de 11.01.2021.

– contractul a fost transmis către statele membre participante pe 08.02.2021 urmând ca acestea să poată refuza individual achiziția dozelor în termen de 5 zile lucrătoare.

– România a confirmat CE primirea contractului și a cheii de decriptare 08.02.2021 (etapa procedurală necesară).

– nu a fost solicitat un acord explicit pentru contract. În condițiile confirmării de primire si a absenței unui refuz explicit (opt-out), contractul a devenit activ pe 17.02.2021.

– dozele de vaccin sunt rezervate conform Articolului 4 din acordul prealabil al Statelor Membre cu CE (obligația de a cumpăra).

– Comisia Europeana a transmis către BioNTech – Pfizer tabelul de alocare a dozelor în data de 18.02.2021.

– Statelor Membre li s-a solicitat pe 01.03.2021 semnarea și transmiterea Formularului de Comandă pentru Vaccin completat cu dozele alocate până pe 08.03.2021.

– Primul Formular de comandă a fost completat și semnat pentru un număr de 8.055.394 de doze, la un preț per doză de 15.5 euro cu costuri totale de 124.858.607 euro, fără TVA. Prin calendarul asumat, majoritatea dozelor urmează a fi livrate în trimestrele II și III ale 2021, începând cu luna aprilie.

– Suplimentar, în continuarea informării făcute de RPUE la sfârșitul săptămânii trecute asupra alocării de doze accelerate de vaccin BioNTech/Pfizer din ultima tranșă de doze opționale, programată inițial începând cu trimestrul IV, în data de 30.03.2021 li s-a solicitat Statelor membre semnarea și transmiterea formularului de comandă pentru dozele opționale de vaccin, completat cu dozele adiționale alocate până la sfârșitul lunii aprilie 2021.

– Menționăm că decizia finală asupra alocării dozelor a fost luată în afara Comitetului Director pentru vaccinuri (SB), în COREPER sub mandat de la liderii din Consiliul Europei. Reprezentanții în SB sunt acum responsabili doar de implementarea deciziei prin trimiterea formularelor de comanda.

– Astfel, Statele membre erau solicitate să semneze formularele de comandă pentru cantitatea pro-rata de doze. Nu se vor mai accepta devieri de la pro-rata în acest caz, pentru a permite ca de viitoarele accelerări din acest contract să beneficieze în mod egal toate statele europene. Ca soluție de solidaritate, strict pentru primele 10 milioane de doze accelerate din trimestrul 4 în trimestrul 2, un număr de 19 state (printre care și România) au acceptat devierea de la pro rata pentru a permite direcționarea unui număr mai mare de doze către 5 state puternic afectate de solicitarea unor cantități reduse prin primele 3 formulare de comanda BioNTech/Pfizer.

– România are o cotă pro-rata de 4,260,269 de doze opționale din acest contract și va primi 302.042 de doze accelerate din primele 10 milioane, față de 426.027 cât ar fi trebuit să primească (aproximativ 30%, respectiv 123.985 doze accelerate mai puțin). Decizia nu afectează livrările din celelalte formulare de comandă din care România trebuie să primească 8.076.510 doze BioNTech/Pfizer în trimestrul II.

Având în vedere că la construcția bugetului Ministerului Sănătății pentru anul 2021 nu au fost incluse în creditele de angajament sumele aferente achiziției celor 4.260.269 de doze opționale produse de compania BioNTech/Pfizer, ținând cont de faptul că acestea fac obiectul celui de-al doilea APA semnat în 17.02.2021, vă propunem domnule Prim ministru următoarele:

Aprobarea semnării Formularului de comandă către furnizor pentru cantitatea de 4.260.269 de doze opționale de vaccin împotriva COVID-19 produs de compania BioNTech/Pfizer, în valoare de 66.034.169,60 Euro, respectiv 330.170.847,50 lei din creditele de angajament disponibile la acest moment în bugetul Ministerului Sănătății destinate achiziției de vaccinuri împotriva COVID 19 prevăzute la art. 34 alin (1) litera a) din Legea nr. 15/2021, în vederea asigurării unui număr mai mare de doze de vaccin în trimestrele II și III ale anului 2021.

Facem precizarea că la data prezentei 9.04.2021 au fost contractate, un număr de 65.969.433 doze, care includ și cele 4.260.269 doze prevăzute mai sus, după cum urmează:

1. BioNTech / Pfizer = 25.095.743 doze

2. Moderna = 9.798.619 doze

3. AstraZeneca = 12.879.533 doze

4. Janssen = 8.520.538 doze

5. CureVac = 9.675.000 doze

În cazul în care sunteți de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să aprobați prezentul memorandum”.

În legătură cu acest Memorandum a existat o amplă corespondență între Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor.

Astfel, prin adresa Ministerului Sănătății nr.469/09.04.2021 a fost înaintat către Ministerul Finanțelor, în original, proiectul de memorandum cu tema ”Aprobarea semnării celui de-al patrulea Formular de comandă de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfizer pentru o cantitate de 4.260.269 de doze opționale de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfîzer, în valoare de 66.034.169,60 Euro”, pentru a fi avizat cu celeritate.

-Prin adresa nr.1010071/03.04.2021, Ministerul Finanțelor a restituit proiectul de memorandum cu tema:” Aprobarea semnării celui de-al patrulea Formular de comandă de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfîzer pentru o cantitate de 4.260.269 de doze opționale de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNTech/Pfîzer, în valoare de 66.034.169,60 Euro”, transmis în original cu adresa Ministerului Sănătății nr.469/2021, neavizat din următoarele considerente:

”Din analiza prezentul proiect de Memorandum, coroborat cu informațiile din cele două memorandumuri anterioare, rezultă neconcordanțe între numărul de doze de vaccin contractate și valoarea lor.

Astfel, în memorandumul cu tema ”Aprobarea semnării celui de-al treilea contract de furnizare de vaccin împotriva Covid-19 produs de compania BioNtech/Pfizer pentru o cantitate de 8.055.394 de doze” s-a menționat că la data prezentării (10 martie a.c.) erau contractate 38.742.828 doze în valoare de 2.110.138 mii lei achiziționate de la companiile Moderna, BioNTech/Pfizer (2 contracte), Astra Zeneca și CureVac și s-a aprobat contractarea de 8.055.394 doze în valoare de 666.870 mii lei, de la compania BioNTech/Pfizer.

Prin memorandumul cu tema “Aprobarea semnării celui de-al doilea contract de furnizare de vaccin împotriva Covid -19 produs de compania Moderna pentru o cantitate de 6.390.404 doze la o valoare de aproximativ 151.500.000 de Euro”,s-a solicitat contractarea de 6.390.404 doze în valoare de 809.162 mii lei, de la compania Moderna.

În consecință, la data de 12 aprilie a.c. rezultă că s-au contractat 53.188.626 doze în valoare de 3.586.170 mii lei.

Conform informațiilor din prezentul proiect de memorandum, rezultă că la data de 9 aprilie au fost contractate 65.969.433 doze în valoare de 3.796.524 mii lei.

Față de cele de mai sus, considerăm necesară completarea proiectului cu date privind situația clară a numărului de doze contractate și ce urmează a se contracta, sumele plătite, angajamentele legale și plățile estimate pentru anul 2021.

În acest sens atragem atenția asupra necesității respectării principiului responsabilității fiscale din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, conform căruia Guvernul are obligația de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent și de a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung. Sustenabilitatea finanțelor publice presupune ca, pe termen mediu și lung Guvernul să aibă posibilitatea să gestioneze riscuri sau situații neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social.

Totodată, precizăm că potrivit art.64 lit.a din Legea nr.69/2010, republicată, fiecare ordonator principal de credite are responsabilitatea de a se asigura că toate deciziile ce intră în sfera prerogativelor sale sunt luate în conformitate cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile fiscale și cu strategia fiscal-bugetară.……”, se mai arată în documentul obținut de DNA.

În colimatorul DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Andrei Romică Baciu, la data faptelor având funcția de secretar de stat cu atribuții delegate de ministru al Sănătății, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave.

În ordonanța procurorilor se arată că la data de 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre.

Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

Puteam să nu „aruncăm banii pe fereastră”…

De precizat este faptul că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În contextul menționat mai sus, suspectul Baciu Romică Andrei, la data faptelor având funcția de secretar de stat cu atribuții delegate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi susținut un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim – ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer.

Suspectul Baciu Romică Andrei ar fi întreprins demersurile menționate mai sus în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane.

Lasă un răspuns