17 iunie 2024

Pe 15 martie 2022 începe culege­rea datelor de la populaţie în me­diul online pentru Recen­să­mân­tul Populaţiei şi Locuin­ţelor din Ro­mâ­nia, iar Tudorel Andrei, preşe­din­te­le Institutului Naţio­nal de Statistică (INS), afir­mă că es­ti­marea pentru popu­laţia rezidentă a României este de circa 19 milioane de lo­cuitori, în scădere cu 5% faţă de recen­să­mântul din 2011.

„Noi estimăm că populaţia Româ­niei este puţin peste 19 milioane, deci în decurs de 10 ani popu­laţia României se reduce cu 1,1 milioane de per­soane. Este o scădere destul de mare, de peste 5 procente.

La nivel na­ţio­nal este foarte simplu de evaluat întrucât avem naşteri, de­cese şi migraţie inter­na­ţio­nală. Avem in­clu­siv estimările la nivel de UAT (unităţi ad­minis­trativ teritoriale), ceea ce este o no­utate.

Eu consider că este foarte bi­ne cum am procedat să avem această popu­laţie ţintă pâ­nă la nivel de localitate“, a de­clarat Tudorel Andrei în cadrul emisiunii de busi­ness ZF Live.

Lasă un răspuns