14 iunie 2024

Compensări ilegale pentru energie și gaze

Ultimul control efectuat de Curtea de Conturi a descoperit că Ministerul Energiei a efectuat plăți ilegale către furnizorii de gaze și energie electrică în valoare de aproape 7 milioane de lei. Banii au fost acordați în baza compensărilor, însă destinatarii, clienți noncasnici, nu erau îndreptățiți să beneficieze de acest sprijin guvernamental. Nereguli majore au fost depistate și la Ministerul Muncii, unde s-au acordat zeci de milioane de lei fără justificare legală.

Curtea de Conturi a depistat că Ministerul Energiei a majorat cheltuielile operaționale cu suma de 6,9 milioane de lei, din care 5,9 milioane în 2022 și 1 milion de lei în 2023. Acest lucru a fost produs ca urmare a efectuării de plăți din fonduri de la bugetul de stat către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, pentru compensarea tarifelor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale furnizate unor clienți finali noncasnici, care nu erau îndreptățiți să beneficieze de schema de compensare, potrivit actelor normative prin care a fost instituit acest sprijin.

La Ministerul Sănătății, inspectorii Curții de Conturi  au constatat drepturi salariale acordate ilegal în valoare totală de peste 18,4 milioane de lei. Astfel, entitățile subordonate au stabilit și au acordat eronat sume pentru ore de gardă, în condițiile în care salariații figurau în concedii de odihnă, sporuri pentru condiții periculoase, pentru condiții deosebite și indemnizația de hrană fără respectarea prevederilor legale, sume compensatorii fără îndeplinirea condițiilor, precum și indemnizații lunare pentru titlul științific de doctor calculate eronat. Într-un proiect european, s-au plătit drepturi salariale pentru muncă neprestată de către salariați. Prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost create de achiziția de accesorii aferente unor echipamente medicale care nu se încadrau în categoria celor aprobate de ordonatorul principal de credite și pentru care, în unele cazuri, furnizorul nu era autorizat să le comercializeze și de sume plătite în plus furnizorului fără existența unor documente justificative.

Nereguli majore la Ministerul Muncii

Cele mai multe prejudicii aduse bugetului de stat au fost constatate la Ministerul Muncii, unde au fost supraevaluate cheltuielile cu drepturile de personal cu peste 3 milioane de lei, la nivelul unor inspectorate teritoriale de muncă.

Tot la supraevaluări au fost depistate, la unele agenții județene pentru plăți și inspecție socială, suma de 56.000, reprezentând alocație de stat pentru copii acordată după decesul acestora, plăți de 6,6 milioane de lei alocații de plasament pentru tineri care împliniseră vârsta de 18 ani și nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de cadrul legal în vigoare și de 537.000 lei, indemnizații lunare pentru creșterea copilului, contrar prevederilor legale.

Totodată, la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială au fost supraevaluate plăți în valoare de circa 17 milioane de lei, reprezentând stimulentul de inserție acordat unor persoane care nu au realizat în aceeași perioadă venituri supuse impozitului, contrar prevederilor legale, de 267.000 lei pentru indemnizație de acomodare pentru persoane care au realizat simultan venituri supuse impozitării peste limita legală și într-un cuantum mai mare decât cel cuvenit.

Inspectorii Curții de Conturi au mai constata suma supraevaluată de 1,3 milioane de lei, plătită ca ajutor pentru încălzire energie electrică, și suma de 5,4 milioane de lei, reprezentând ajutoare sociale acordate fără respectarea prevederilor legale, acordate unor persoane care au realizat venituri din salarii peste limita legală, dețineau depozite bancare sau nu au declarat toate bunurile mobile (autoturisme, motociclete sau autovehicule). De asemenea, s-au făcut plăți supraevaluate de aproape 3 milioane de lei ca ajutor lunar nerambursabil beneficiarilor unei forme de protecție, de 3,9 milioane de lei pentru indemnizația lunară acordată unor profesoniști al căror venit a fost redus ca urmare a efectelor pandemiei Covid. La casele de pensii, s-au descoperit sume plătite în plus de 1,3 milioane de lei ca indemnizații sociale pentru pensionari, în condițiile în care aceștia erau beneficiari de drepturi de pensie și drepturi prevăzute de legi cu caracter special peste nivelul minim prevăzut de lege.

Prejudicii la PNDL

La Ministerul Dezvoltării, pe programul PNDL, au fost constatate prejudicii de peste 30 milioane de lei. Printre neregulile depistate s-au numărat plăți pentru lucrări neexecutate și aplicare eronată de către UAT-uri a formulei de calcul pentru ajustare. Potrivit Curții de Conturi, Ministerul Dezvoltării înregistrează carențe în urmărirea și recuperarea sumelor decontate nelegal către UAT-uri.

Astfel, prin raportare la prejudiciile constatate în anul 2022, aferente unor decontări din anul 2021, estimate la valoarea de 22 milioane de lei, au rămas nerecuperate peste 10 milioane de lei. ”Atragem atenția că Ministerul Dezvoltării nu a calculat dobânzi și penalități de întârziere pentru utilizarea ilegală de către UAT-uri  unor subvenții, pentru perioada cuprinsă între data transferurilor de fonduri și data restituirii sau recuperării acestora”, arată Curtea de Conturi, scrie Claudia Marcu pentru Național.

Lasă un răspuns