17 iunie 2024

Complexul Energetic Valea Jiului, care a preluat activele Complexului Energetic Hunedoara, va primi de la buget un ajutor de stat de 350 milioane lei, aferent perioadei decembrie 2023 – iulie 2024, bani pentru închiderea exploatării de huilă în minele Lonea, Lupei, Hurezeni și Vulcan. Anterior, în 2 octombrie, tot prin OUG, Guvernul aprobase 70,5 milioane lei pentru închidere activități în Valea Jiului, însă suma acoperea doar activitățile pe octombrie și noiembrie. Banii sunt practic pentru salarii pentru mineri, 2.000 la număr, până în vară, scrie 60m.ro.

Cele mai importante pericole actuale, în cazul minelor Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, sunt riscul de autoaprindere a cărbunelui și emanațiile de gaze. De aceea, este esențială demararea, în cazul exploatărilor miniere Livezeni și Vulcan, respectiv continuarea, în cazul exploatărilor miniere Lonea și Lupeni, a activităților de punere în siguranță a zăcământului. Este necesar ca aceste activități să se deruleze în paralel cu lucrările miniere de închidere efectivă (construcții de izolare și închidere, recuperări de utilaje și echipamente din zonele care se închid), potrivit documentului citat.

“…ţinând cont de faptul că stabilitatea şi funcţionalitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului – S.A. sunt esenţiale pentru securitatea energetică a României, asigurarea independenței energetice pe durata iernii 2023-2024, şi că un eventual nou faliment ar putea avea repercusiuni severe asupra angajaţilor şi asupra comunităţilor locale, fapt ce conduce la necesitatea unei intervenţii urgente a statului în sprijinul companiei,

…deoarece posibilitatea de a preveni pierderile de locuri de muncă și a calificării în ingineria minieră  este esenţială pentru binele economic şi social al regiunii și al țării, este imperios necesar să se acţioneze rapid şi decisiv prin acordarea unui ajutor de stat.

Luând în considerare realităţile socioeconomice ale regiunii în care Societatea „Complexul Energetic Valea Jiului” – S.A. îşi desfăşoară activitatea şi văzând riscul de destabilizare socială cauzat de o potenţială întrerupere a activităţii, este evidentă necesitatea unei măsuri legislative rapide şi eficiente pentru prevenirea şi limitarea impactului negativ”, motivează Ministerul Energiei acordarea ajutorului de stat care va fi oricum notificat Comisiei Europene.

Lasă un răspuns