18 iunie 2024

Claudia Marcu-National

De teamă că se va confrunta cu un număr mare de acțiuni în justiție din partea ucrainenilor rămași în România, Guvernul a decis să schimbe legislația de acordare a unor sume lunare pentru aceștia. Astfel, obligativitatea ocupării unui loc de muncă dispare, prin introducerea, în mod halucinant, a posibilității ca ucrainenii să realizeze venituri din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală. Refugiații vor primi lunar, cel mai probabil până în 2025, câte 2.000 de lei pentru chirie.

Guvernul nu-i mai trimite la muncă pe ucraineni ,de frică să nu fie dat în judecată de aceștia. Astfel, Executivul a decis să modifice radical HG nr.368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare pentru ucraineni, pe motiv că, în urma punerii în aplicare a mecanismului de decontare de către autoritățile administrației publice centrale și locale, în practică au fost identificate o serie de divergențe de interpretare a normelor juridice conținute de actualul cadru normativ cu relevanță în domeniu, care au creat dificultăți în acordarea sumelor forfetare.

”Având în vedere contextul internațional referitor la războiul din Ucraina, se impune continuarea măsurilor de sprijin și asistență umanitară pentru persoanele care provin din zona de conflict armat din Ucraina, aflate pe teritoriul țării noastre, prin facilitarea incluziunii acestora potrivit domeniilor de intervenție și a măsurilor aferente acestora”, arată Executivul.

Pentru a beneficia de cei 2.000 de lei dați de statul român, solicitantul și membrii de familie ai acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României trebuie să fie încadrați în muncă, conform prevederilor HG nr.368/2023. Acum însă, obligativitatea angajării dispare, introducându-se la capitolul angajați persoanele care realizează venituri din activităţi independente și din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 67 și 70 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în categoria beneficiarilor sumelor forfetare.

Potrivit Codului Fiscal, veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente. Totodată, veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

De obligativitatea dovezii încadrării în muncă pe teritoriul României pentru a beneficia de banii de la statul român vor fi scutiți și ucrainenii aflați în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise în țara noastră. Mai mult, se instituie posibilitatea ca în situația în care persoana sau reprezentantul major al familiei se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru depunerea cererilor, aceste cereri să poată fi depuse de mandatar pe bază de procură notarială emisă pe teritoriul României care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare, deschizându-se, astfel, calea pentru fraudării banilor țării.

Lasă un răspuns