2 februarie 2023

Guvernul pregătește ștergerea de datorii bugetare în cuantum de peste 45 milioane lei ale companiei de stat strategice Avioane Craiova, listată la Bursa de Valori București (BVB) și controlată de Ministerul Economiei cu aproape 96% din acțiuni, cu argumentul că operațiunea este necesară pentru ca aceasta să poată să livreze în continuare produse și servicii pentru Forțele Sistemului Național de Apărare (FSNA), informează profit.ro

Avioane Craiova dispune de capacități de producție pentru modernizarea aeronavelor IAR 99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Se aprobă conversia în acțiuni a creanțelor (asupra – n.r.) Societății Avioane Craiova SA, operator economic din industria națională de apărare la care statul este acționar majoritar, reprezentând obligații fiscale principale în cuantum de 45.481.306 lei, datorate și neachitate (…), cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, în condițiile legii și conform prevederilor actelor constitutive și cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat”, prevede un proiect de hotărâre de Guvern.

Ideea ștergerii datoriilor fiscale ale Avioane Craiova datează cel puțin din 2015, când Consiliul de Administrație al companiei de stat arăta că societatea riscă să fie dizolvată, după ani la rând de pierderi, și indica drept cauză principală a deteriorării situației financiare a companiei strategia de înzestrare adoptată de MApN începând cu anul 2009, în condiții de constrângere bugetară, care a făcut ca Avioane Craiova să nu mai primească comenzi de construire de avioane noi, ci numai de reparare de nave IAR 99 și doar începând cu anul 2012.

Armata pregătește în București o construcție secretă, pentru „prevenția și contracararea amenințărilor externe”.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește un proiect clasificat la nivel de „secret de serviciu” prin care se urmărește construirea unui ansamblu imobiliar-militar constând în două pavilioane, mai multe anexe, plus teren de antrenament pentru activități de pregătire fizică, justificarea investiției fiind, printre altele, „prevenția și contracararea amenințărilor externe”. Proiectul include și „demolarea pavilioanelor existente” pe amplasament, în număr de 3, relevă date analizate de Profit.ro.

Valoarea totală a contractului este estimată la peste 367 milioane lei plus TVA, din care circa 347 milioane lei execuția lucrărilor, a cărei durată este aproximată la 3 ani.

Documentația de atribuire a contractului nu indică niciun detaliu despre localizarea proiectului, precizând doar, la modul general, că va fi implementat în „cazarma din București”.

Prin realizarea proiectului de investiție imobiliară, actualele construcții propuse pentru consolidare și reabilitare, noile construcții și infrastructura aferentă vor permite, pe de o parte, asigurarea suportului pentru derularea activităților de informare și avertizare în timp oportun a factorilor de decizie militară sau politico-militară cu privire la amenințările și provocările la adresa securității naționale sau la potențialele conflicte și, pe de altă parte, realizarea capacităților necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România ca membră NATO și UE.

În climatul geostrategic actual, în care România are de respectat și îndeplinit angajamente față de structurile mondiale sau regionale la care a aderat, se conturează necesitatea asigurării suportului necesar pentru menținerea cu succes a securității naționale și a prevenției și contracarării factorilor de risc și amenințărilor externe, precum și antrenarea în dezvoltarea capacităților de luptă ale structurii și îndeplinirea cu succes a misiunilor”, se menționează în caietul de sarcini.

Sursa

Lasă un răspuns